คิดก่อน.. ลดทอนความเสียใจ

จงลืมเขาให้ออกไปจากใจเรา
อย่ามัวเมาเอาเรื่องเขามาใส่ใจ
มองผ่านเขาให้เป็นอากาศไป
ใจเรายังอยู่กับตัวของเรา
เขาช่างดีเรารู้อยู่แก่จิต
แต่จงคิดถึงวันหน้าอย่าหวั่นไหว
หากเขาหมดสิ้นรักขาดเยื่อใย
ก็จงปล่อยให้เขาเดินไปตามทาง
ไม่วิงวอนให้เขานั้นคืนย้อนกลับ
จงยอมรับที่เขานั้นตัดปัญหา
ขอให้เขาเจอคนดีที่มีค่า
อย่าได้หวนคืนมาหาฉันเลย
ในเมื่อเขาจะไปฉันก็ปล่อย
จะไม่คอยฉุดรั้งสร้างปัญหา
อยากให้เขารู้ว่าทุกเวลา
มิตรภาพยั่งยืนกว่าคนรักกัน
ตัวของฉันเคยมีเขาคอยเป็นเพื่อน
มิลืมเลือนความรู้สึกเวลานั้น
จะเก็บความรู้สึกดีดีมีให้กัน
ถึงเขานั้นจะทิ้งขว้างไม่ใส่ใจ
รู้บแล้วนะว่าความสุขอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ใจสรรค์สร้างได้ดั่งใจหวัง
เป็นตัวตนของเราไม่ปิดบัง
จงปลูกฝังความคิดตนเหตุผลมี

Comments are closed.