ตำนานเทพเจ้ากรีกกับอิทธิพลดวงดาวทั้ง 9

คำนำ

เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับตำนานของเทพเจ้ากรีกอันลือชื่อนั้นมีปรากฏในหนังสือเทพนิยายปกรณัม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึงบุคลิกลักษณะของเหล่าเทพแต่ละองค์ว่ามีลักษณะนิสัยเช่นใด มีการกำเนิดจากใครและมีเรื่องราวอันเกี่ยวกับความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าที่ประจำดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 ซึ่งส่งอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพระเคราะห์แต่ละดวงด้วย ในหนังสือ ตำนานเทพเจ้ากรีกกับอิทธิพลดวงดาวทั้ง 9 นี้จึงได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ทั้งนี้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกนิสัยของคนที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวเลขแต่ละตัวที่ถูกควบคุมด้วยเทพเจ้าทั้ง 9 องค์นี้เป็นหลัก

เทพโฟบุสหรือเทพอพอลโลเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์

เทพอาร์เตมีสหรือเทพไดแอนน่า เทพธิดาแห่งดวงจันทร์

เทพมาร์หรือเทพแอเรส เทพเจ้าแห่งดาวอังคาร

เทพเฮอเมสหรือเทพเมอคิวรี่เทพเจ้าแห่งดาวพุทธ

เทพจูปีเตอร์หรือเทพเซอุสเทพเจ้าแห่งดาวพฤหัส

เทพอะโฟรไดท์หรือเทพวีนัสเทพธิดาแห่งดาวศุกร์

เทพโครนัสหรือเทพแซทเทินเทพเจ้าแห่งดาวเสาร์

เทพพลูโต

เทพมฤตยู

เรื่องตำนานเพทั้งหมดนี้ ผู้เขียนจะนำมาเล่าโดยผ่านเวปไซด์สาระแนดอทคอมแห่งนี้ เป็นเวลาทั้งสิ้น 9 วัน จนครบผู้อ่านที่สนใจโปรดติดตามตอนต่อไป

Comments are closed.