เรื่องราวเล็ก ที่ มีค่าอันยิ่งใหญ่ ถ้าคุณมองดูเขาดีๆๆ

ผมว่าคุณทุกคนเคย พบเขา
เขา ก็เป็นเหมือนพวกคุณ
คุณมี หัวใจ เขาก็มี
แต่ว่าชีวิต เขา อาจไม่เหมือนพวกคุณ

เพราะเขาไม่ได้เกิดมาจากที่ดีๆๆ
ไม่เคยได้รับความหวัง
ไม่มีความฝันเป็นของตนเอง
ไม่ได้รับการศึกษา ในระดับหนึ่ง

อาจจะเป็นได้ว่าพวกคุณไม่เคย สนใจ ในจุดเล็กๆๆของโลกใบนี้
และชีวิต ที่ก้าวไปอย่างต่อเนื่องของโลกในปัจจุบัน

แสง สี เสียง และ ความหรูหรา ที่ พวกคุณต้องการ

คุณเคย ย้อนกลับมาคิดบ้างใหม
ว่าสิ่งพวกนี้ ทำไห้คุณมี ความสุขอย่างที่คุณต้องการหรือ
แต่ จะทำลายอะไรบ้าง มีอะไรสูญเสียไปบ้าง

กับเพียงแค่ สิ่งที่คุณต้องการ เพราะยังมีผู้คนอีกมากมาย
ที่เขาได้เพียงแต่รอ ความหวัง และ ความเสียสละ จากความ ฟุ่มเฟือย
ของพวกคุณ มีเด็กตัวเล็กอีกมากมายที่ค้องการ การศึกษา
บางส่วนต้องการความเข้าใจ บางส่วนต้องการความเสียสละ
เล็กๆๆน้อยๆๆที่มีค่า ยิ่งใหญ่

คุณเคยย้อนกลับมาคิด เรื่องพวกนี้หรือไม่
บางเรื่องที่คุณเดินผ่านเขาไป
คนที่ เขาตกต่ำ มากกว่าคุณ
แต่ พวกเขายังไม่เคยท้อ ไม่เคยถอย กับ ชีวิตที่ต้องเผชิญ

Comments are closed.