ต้นหยาดน้ำค้าง (Sundew)

ต้นหยาดนําค้าง (Sundew) เป็นพืชชนิดหนึ่ง
ที่จับแมลง และย่อยแมลงที่จับได้เพื่อเอาสารอาหารจากแมลงไปบำรุงต้น


ต้นอ่อนของหยาดน้ำค้างจ๊ะ


แมลงผู้โชคร้าย ติดกับซะแล้ว


แมลงผู้โชคร้ายอีกตัวหนึ่ง


กอต้นหยาดน้ำค้าง


กอต้นหยาดน้ำค้าง


หยดน้ำเหนียวๆ ไว้ดักจับแมลง

Comments are closed.