วิจัยเผย ทำงานจากบ้านได้งานมากกว่าทำในออฟฟิศ

งานวิจัยจาก ม.สแตนฟอร์ดเผย ทำงานจากที่บ้านมีประสิทธิภาพมากกว่าทำงานในออฟฟิศ โดยเจ็บป่วยน้อยลง และแนวโน้มลาออกต่ำ แต่คนส่วนใหญ่ยังยืนยันขอมาทำในออฟฟิศ

การศึกษาล่าสุดของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด พบว่า ในงานประเภทเดียวกัน ผู้ที่ทำงานจากที่บ้าน สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศ

ในการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยของสแตนฟอร์ดร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวสัญชาติจีน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ ที่อาสาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 ทำงานจากที่บ้าน กลุ่ม โดยพบว่า พนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ ซึ่งทำงานจากที่บ้าน สามารถรับโทรศัพท์ได้มากกว่า ทำงานได้หลายชั่วโมง ทำงานจากที่บ้าน ใช้วันลาป่วยน้อยลง และมีแนวโน้มที่จะลาออกต่ำกว่ากลุ่มที่ทำงานในออฟฟิศ

ตัวแทนทีมวิจัย เผยว่า ผลการศึกษานี้ ทำงานจากที่บ้าน จะไปกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ขยายโครงการให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เว็บไซต์สเลท.คอม ระบุว่า มีลูกจ้างราวครึ่งหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ทำงานจากบ้านในการศึกษาครั้งนี้ ปฏิเสธโอกาสทำงานจากที่บ้าน และขอทำงานในวิธีเดิม คือ การเข้ามาทำในออฟฟิศ

งานวิจัยจาก ม.สแตนฟอร์ดเผย ทำงานจากที่บ้านมีประสิทธิภาพมากกว่าทำงานในออฟฟิศ โดยเจ็บป่วยน้อยลง และแนวโน้มลาออกต่ำ แต่คนส่วนใหญ่ยังยืนยันขอมาทำในออฟฟิศ

การศึกษาล่าสุดของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด พบว่า ในงานประเภทเดียวกัน ผู้ที่ทำงานจากที่บ้าน สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศ

ในการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยของสแตนฟอร์ดร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวสัญชาติจีน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ ที่อาสาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยพบว่า พนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ ซึ่งทำงานจากที่บ้าน สามารถรับโทรศัพท์ได้มากกว่า ทำงานจากที่บ้าน ทำงานได้หลายชั่วโมง ใช้วันลาป่วยน้อยลง และมีแนวโน้มที่จะลาออกต่ำกว่ากลุ่มที่ทำงานในออฟฟิศ

ตัวแทนทีมวิจัย เผยว่า ผลการศึกษานี้ จะไปกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ขยายโครงการให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เว็บไซต์สเลท.คอม ระบุว่า มีลูกจ้างราวครึ่งหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ทำงานจากบ้านในการศึกษาครั้งนี้ ปฏิเสธโอกาสทำงานจากที่บ้าน และขอทำงานในวิธีเดิม คือ การเข้ามาทำในออฟฟิศ

งานวิจัยจาก ทำงานจากที่บ้าน ม.สแตนฟอร์ดเผย ทำงานจากที่บ้านมีประสิทธิภาพมากกว่าทำงานในออฟฟิศ โดยเจ็บป่วยน้อยลง และแนวโน้มลาออกต่ำ แต่คนส่วนใหญ่ยังยืนยันขอมาทำในออฟฟิศ

การศึกษาล่าสุดของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด พบว่า ในงานประเภทเดียวกัน ผู้ที่ทำงานจากที่บ้าน สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศ

ในการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยของสแตนฟอร์ดร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวสัญชาติจีน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ ที่อาสาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยพบว่า พนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ ซึ่งทำงานจากที่บ้าน สามารถรับโทรศัพท์ได้มากกว่า ทำงานได้หลายชั่วโมง ใช้วันลาป่วยน้อยลง และมีแนวโน้มที่จะลาออกต่ำกว่ากลุ่มที่ทำงานในออฟฟิศ

Comments are closed.