สหรัฐฯ รับรอง “ยาป้องกันเอดส์”

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของสหรัฐฯ ให้การรับรองคุณสมบัติยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นครั้งแรก นับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในสหรัฐฯ และทั่วโลก 

คณะกรรมาธิการผู้ให้คำปรึกษาด้านยาต้านไวรัสของสหรัฐฯ ให้การรับรองประสิทธิภาพของยา ทรูเวดาในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในคนที่สุขภาพแข็งแรง พร้อมกับแนะนำให้มีการสั่งยาชนิดดังกล่าวให้กับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เอดส์ เอดส์ ยาต้านไวรัส ยาต้านไวรัส ที่จะติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่กลุ่มรักร่วมเพศและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ยาทรูเวดา เป็นยาที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ หรือ FDA ให้การรับรองอยู่ก่อนแล้ว ในการใช้เป็นยาต้านไวรัส สำหรับรับประทานควบคู่กับยาชนิดอื่นๆในผู้ป่วยโรคเอดส์ แต่งานวิจัยล่าสุดพบว่า ยาชนิดดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้ระหว่างร้อยละ 44 ถึงร้อยละ 73 ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่เป็นก้าวสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

อย่างไรก็ตาม ทาง FDA ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะรับรองคุณสมบัติใหม่ของยาทรูเวดา และสั่งจ่ายยาชนิดดังกล่าวตามคำแนะนำของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เนื่องจากหลายฝ่ายเกรงว่าการได้รับยาป้องกันเอดส์ จะทำให้เกิดพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังเกรงว่าการใช้ยาทรูเวดามากเกินไปเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เชื้อเอชไอวีพัฒนาสายพันธุ์และดื้อยาได้อีกด้วย

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของสหรัฐฯ ให้การรับรองคุณสมบัติยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นครั้งแรก นับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในสหรัฐฯ และทั่วโลก

คณะกรรมาธิการผู้ให้คำปรึกษาด้านยาต้านไวรัสของสหรัฐฯ ให้การรับรองประสิทธิภาพของยา ทรูเวดาในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในคนที่สุขภาพแข็งแรง พร้อมกับแนะนำให้มีการสั่งยาชนิดดังกล่าวให้กับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่กลุ่มรักร่วมเพศและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ยาทรูเวดา เป็นยาที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ เอดส์ ยาต้านไวรัส เอดส์ ยาต้านไวรัส หรือ FDA ให้การรับรองอยู่ก่อนแล้ว ในการใช้เป็นยาต้านไวรัส สำหรับรับประทานควบคู่กับยาชนิดอื่นๆในผู้ป่วยโรคเอดส์ แต่งานวิจัยล่าสุดพบว่า ยาชนิดดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้ระหว่างร้อยละ 44 ถึงร้อยละ 73 ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่เป็นก้าวสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

อย่างไรก็ตาม ทาง FDA ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะรับรองคุณสมบัติใหม่ของยาทรูเวดา และสั่งจ่ายยาชนิดดังกล่าวตามคำแนะนำของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เอดส์ ยาต้านไวรัส เนื่องจากหลายฝ่ายเกรงว่าการได้รับยาป้องกันเอดส์ จะทำให้เกิดพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังเกรงว่าการใช้ยาทรูเวดามากเกินไปเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เชื้อเอชไอวีพัฒนาสายพันธุ์และดื้อยาได้อีกด้วย

Comments are closed.